MENU
SALAD CÁ HỒI XÔNG KHÓI VỚI NỤ BẠCH HOA
PIZZA ĐẶC BIỆT VỚI BURATA
SPAGHETTI SỐT MỰC ĐẶC BIỆT
DORIA BOUILLABAISE
CƠM Ý PHÔ MAI PARMIGIANO
HẢI SẢN BOUILLABAISE
SƯỜN NƯỚNG BBQ
TIRAMISU

BBQ Concept
JAPAN Concept
ASIAN Concept
HOTPOT Concept
CHINA Concept
OTHER Concept